Emma Ahlskog-Erikslund

Byråsekreterare på begravningsenheten, Korsholms kyrkliga samfällighet
Adelcrantzgränd 1
65380 VASA

Leif (Leevi) Galls

t.f. diakoniarbetare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Kari Harju

Förvaltningschef, Korsholms kyrkliga samfällighet
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Maria Kallio

Begravningsenheten, byråsekreterare, Korsholms kyrkliga samfällighet
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Fredrik Kass

Tf kyrkoherde 28.9-31.12.2023
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Robert Kronqvist

Ungdomsarbetsledare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot


Johan Nysten

Chef för fastighetstjänster, Korsholms kyrkliga samfällighet
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Ida Ohls

Vaktmästare
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Camilla Svevar

Kyrkoherde (tjänstledig 18.9.2023 - 18.10.2024)

Malin Swahn

Byråsekreterare (Kansliet i Replot)
Pastorskansliet öppet torsdagar och fredagar kl. 14-16
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Michael Wargh

Kantor (Tjänstledig 1.3.2023 - 29.2.2024)
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot