Janina Häggkvist

Byråsekreterare (tjänstledig)
Pastorskansliet öppet tisdag kl. 12-15, torsdag kl. 9-12. replot.forsamling@evl.fi

Robert Kronqvist

Ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 Replot