Hautausmaa

Hautauspalvelu

 

Mustasaaren seurakuntayhtymä vastaa yhtymän seurakuntien hautauspalveluista.  Hautausten käytännön järjestelyt ja varaukset tehdään hautausyksikön kautta (sijaitsee Vanhassa Vaasassa), jonka kanssa voit sopia seuraavista asioista:

  • hautapaikasta ja mahdollisesta hautapaikan näytöstä

  • haudanhoitosopimuksesta – kaikki haudanhoitosopimukset (tulee tehdä viimeistään 31.5.)

Hautausyksikkö on tavattavissa puhelimitse 040 356 6398 tai s-postitse: begravningsenheten.korsholm@evl.fi

Avoinna klo 9-14 maanantai – torstai, klo 9-12 perjantaisin.

 

Haudanhoito

Kirkkolain määräysten mukaan hautaa hoitaa omainen, seurakunta tai joku muu. Hautaoikeuden haltija vastaa haudanhoidosta.

Omaiset voivat solmia sopimuksen yhtymän kanssa haudanhoidosta.  Uudet haudanhoitosopimukset tulee solmia ennen toukokuun loppua.  Sopimus voi olla joko kesäsopimus (1 kesä) tai määräaikainen 5 tai 10 vuoden haudanhoitosopimus, katso erillinen hinnasto. Haudanhoitosopimus tulee voimaan, kun sopimussumma on maksettu määräpäivään mennessä viitenumerolla varustettuna yhtymän tilille.

 

Hautojen kunnostustyöt alkavat toukokuussa, jolloin kaikki vanhat kukat poistetaan haudoilta viimeistään 31.5. Jos omaiset haluavat säilyttää kukan, jonka ovat tuoneet haudalle (esim. äitienpäiväruusun), se tulee poistaa haudalta 31.5. mennessä. Haudanhoitokausi päättyy 31.8. Kesäkukat poistetaan haudoilta viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

 

Kesähoidossa olleiden hautojen (1 vuosi) tai hautojen, joilla on vuoden lopussa päättynyt monivuotinen sopimus, yhteyshenkilöille lähetetään automaattisesti uusi tarjous kevättalvella, edellyttäen että yhtymällä on asiakkaan oikeat yhteystiedot.

Uurna- ja tuhkalehtoihin ei ole mahdollista tilata haudanhoitoa.  Näillä alueilla seurakuntayhtymä vastaa hoidosta.

 

Haudanhoitosopimus voidaan tilata hautausyksiköstäpuh.  +358 40 956 6398. Lisätietoja varten, otathan yhteyttä begravningenheten.korsholm@evl.fi.

Hoitosopimus ei sisällä toimenpiteitä, jotka koskevat reunakiviä ja muistomerkkejä.  Nämä palvelut (esim. reunakivien oikominen) voidaan tilata hautakiviä ja muistomerkkejä tuottavilta yrityksiltä.  Tarvittaessa hautaoikeuden haltijan on kunnostettava haudan kivetykset ennen kuin yhtymä voi ottaa haudan hoitaakseen.

 

Omaiset vastaavat muistomerkin turvallisuudesta.  Yhtymä ei vastaa luonnonvoimien, pieneläinten aiheuttamista vahingoista, ei myöskään ilkivallasta tai muusta toiminnasta, jolla on vastaavat seuraukset.

 

Hautamuistomerkki

Jos hauta on uusi eikä hautakiveä ei ole ennestään, hautausmaan henkilökunta asettaa haudalle muutama päivä hautauksen jälkeen valkoisen puuristin, jossa on vainajan nimi, syntymä- ja kuolinpäivämäärät.

Muistokiven hankkiminen haudalle ei ole kiireellinen asia.  Muistomerkki voi olla kiveä, luonnonkiveä, hakattua kiveä, kivilaatta, metalli- tai puuristi, taideteos.  Muistomerkin tulee noudattaa hyvää kristillistä tapaa. Yhtymän hautausyksikkö antaa tarkempia tietoja tarvittaessa.