Henkilötietojen käsittely

 

 

Henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet Mustasaaren seurakuntayhtymän yksiköissä ja seurakunnissa:

Henkilötietoja voidaan rekisteröidä seuraavissa tilanteissa:

1. Lakisääteisten tehtävien suorittaminen, kuten jäsenrekisterin ja hautaustoimen hoitaminen, esim. vihkiminen, kaste tai hautaus.

Käytämme henkilötietoja toiminnan varmistamiseksi.  Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot, henkilötunnus, seurakuntakuuluvuus, perhesuhteet.

2. Sopimus, jonka mukaan henkilö ja seurakunta/yhtymä sopii palvelusta ja sen laskutuksesta.

Palvelu voi olla esimerkiksi   hautaoikeuden lunastaminen tai jatkaminen, haudanhoito, tilojen vuokraus tai muu palvelu, joka laskutetaan hinnaston tai tarjouksen mukaan.

Käytämme yhteystietoja ja henkilökohtaista tunnistenumeroa sopimuksen toteuttamiseksi.

3. Henkilön ilmoittautuessa tapahtumaan, leirille, matkalle, kerhoon tai muuhun ilmoittautumista vaativaan toimintaan.

Käytämme henkilötietoja osallistujaluettelossa, turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollista laskutusta varten.  Kerättäviä tietoja ovat: yhteystiedot (tarvittaessa tiedot huoltajasta ja huoltajalle), allergiat ja muu tieto, joka saattaa vaikuttaa henkilön terveyteen ja turvallisuuteen.

4. Käsittely diakoniatoiminnassa, esimerkiksi diakonia- tai muun avustuksen hakemus.

Käytämme henkilötietoja päätöksenteossa.  Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot, tarvittaessa tiedot talous- tai elämäntilanteesta, aikavaraukset, henkilökohtaiset käynnit ja muut tiedot, joita tarvitaan henkilön tukemiseksi ja auttamiseksi.  

5. Vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt

Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden rekisteriin kirjataan henkilöiden yhteystiedot sekä tili- ja henkilötiedot, joita tarvitaan mahdollisten korvausten maksamista varten.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus saada tietoa niiden käsittelystä, oikeus korjata ja muuttaa virheellisiä tietoja, oikeus tulla unohdetuksi (henkilötietojen poistaminen), oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi sekä oikeus tietää käytetäänkö tietoja profiloinnin tukemiseen.

Emme käytä henkilötietoja profilointiin, automaattiseen päätöksentekoon emmekä myy henkilötietoja suoramarkkinointitoimintaan.

{0>För mer information, Lisätietoja Lisätietoja: gpdr.kustensit@evl.fi<0}