Päätöksenteko

Yhteinen kirkkoneuvosto

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on Mustasaaren seurakuntayhtymän ylin hallinto- ja täytäntöönpanoelin.  Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhtymän hallintoa, valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä panee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset täytäntöön ja valvoo päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Mats Björklund (kirkkoherra Korsholms svenska församling).  Porvoon tuomiokapituli määrää puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi.  Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee maallikon varapuheenjohtajaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto 2023-2024

 

Björklund Mats (puheenjohtaja) (Korsholms svenska församling)

Ahlskog Martin (varapuheenjoht.) (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lång Kerstin (Korsholms svenska församling)

Särs Rune (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Lindvik Niklas (Replot församling)

Pått Solveig (Solfs församling)