Päätöksenteko

Yhteinen kirkkoneuvosto

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on Mustasaaren seurakuntayhtymän ylin hallinto- ja täytäntöönpanoelin.  Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhtymän hallintoa, valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä panee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset täytäntöön ja valvoo päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Jari Friman (Mustasaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherra).  Porvoon tuomiokapituli määrää puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi.  Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee maallikon varapuheenjohtajaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto 2021-2022

 

Kass Fredrik (puheenjohtaja) (Kvevlax församling)

Särs Rune (varapuh.joht.) (Korsholms svenska församling)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lygdbäck Vivan (Korsholms svenska församling)

Mattlar Mikaela (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Nystrand Lena (Replot församling)

Weckström Kerstin (Solfs församling)